Odporność w firmie, albo odporna firma

I ludzie i firmy wykazują podatność.

My jednak nie skupiamy się na podatności, ale na warunkach zdrowia – ludzi i tworzonych przez nie firm.

Będzie o tym, co to jest zdrowa firma. I jak jak najwcześniej rozpoznać zagrożenie. Co jest systemem wczesnego ostrzegania, co motorem, a co ratunkiem, jak już wszystko zawiedzie.

Bo ludzie tworzą firmy. A zdrowi powinni być wszyscy. I wszystkie. Firmy.

Więc o warunkach zdrowia tu będzie.