Stany zapalne żołądka i jelit i związek ze sposobem oddychania

Spis treści

Oddychanie to jeden z najbardziej podstawowych procesów fizjologicznych, które regulują nasze ciało. Zasady chemiczne i biochemiczne regulujące ten proces są skomplikowane, ale istotne dla zrozumienia wpływu, jaki może mieć na różne aspekty naszego zdrowia, w tym na zdrowie układu pokarmowego. Analizując kwestię oddychania i stanów zapalnych żołądka i jelit, musimy przyjrzeć się kilku kluczowym kwestiom.

  1. Niska dostępność tlenu: Oddychanie jest procesem, który dostarcza tlen do naszych komórek i usuwa dwutlenek węgla. Zgodnie z efektem Bohra (omówiony w osobnym rozdziale), przy niskim poziomie CO2 w krwi, tlen jest trudniej uwalniany z hemoglobiny do komórek, co oznacza, że nawet jeśli jest wystarczająco dużo tlenu w krwi, nie dociera on efektywnie do komórek. To może prowadzić do niedotlenienia tkanek, co może prowadzić do stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych, również w układzie pokarmowym.
  2. Wpływ ruchów przepony na układ pokarmowy: Przepona jest nie tylko kluczowym mięśniem odpowiedzialnym za oddychanie, ale jej ruchy mają również wpływ na układ pokarmowy. Poprawne oddychanie powoduje, ze przepona masuje narządy wewnętrzne, wspomaga perystaltykę i może przeciwdziałać problemom z trawieniem, które mogą prowadzić do stanów zapalnych.
  3. Wpływ oddychania na stres: Stres jest jednym z największych czynników przyczyniających się do stanów zapalnych w całym organizmie, w tym w układzie pokarmowym. Długotrwały stres może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie, który może manifestować się jako problemy z żołądkiem i jelitami. Korzystny wpływ poprawnego oddychania na stres jest mówiony w wielu miejscach tej publikacji.
  4. Poziom energii w komórkach. Oddychanie jest kluczowe dla prawidłowej pracy mitochondriów, „elektrowni” naszych komórek, które potrzebują tlenu do produkcji energii. Jeśli nie otrzymują wystarczająco dużo tlenu, nie mogą efektywnie wytwarzać energii, co może prowadzić do stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych. Przypomnę, że nasze zdrowie zależy od poziomu energii w każdej komórce naszego ciała.

Niewłaściwe oddychanie, na przykład płytkie, przyspieszone oddychanie, które nie angażuje odpowiednio przepony, może przyczynić się do stanów zapalnych w organizmie, w tym w układzie pokarmowym. Zarówno przez wpływ na dostępność tlenu dla komórek, jak i poprzez wpływ na stres i zdrowie mitochondriów. Poprawa technik oddychania może być jednym z ważnych elementów holistycznego podejścia do zdrowia i zapobiegania stanom zapalnym.

W kontekście stanów omawiania stanów zapalnych w układzie pokarmowym, koniecznie trzeba rozwinąć tematykę roli pH.

Nasze ciało utrzymuje równowagę pH poprzez szereg mechanizmów, w tym przez oddychanie. Przy przyspieszonym, płytkim oddychaniu możemy wydalać zbyt dużo dwutlenku węgla, co prowadzi do alkalozy oddechowej i zwiększa pH krwi. Z drugiej strony, powolne, głębokie oddychanie pozwala zatrzymać więcej CO2 i utrzymać pH na właściwym poziomie. Równowaga ta jest kluczowa dla wielu funkcji organizmu, w tym pracy układu pokarmowego.

Różne pH żołądka i dwunastnicy: różnica w pH między żołądkiem a dwunastnicą ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego trawienia. Żołądek musi utrzymywać bardzo kwasowe pH w celu rozkładu białek, podczas gdy dwunastnica potrzebuje bardziej zasadowego środowiska do emulgacji tłuszczów. Niewłaściwa równowaga pH może wpływać na te procesy i prowadzić do stanów zapalnych. Ważne jest zrozumienie specyfiki układu pokarmowego, w którym różne części układu wymagają różnych poziomów pH do prawidłowego funkcjonowania.

Żołądek, powtórzmy, musi utrzymywać bardzo niskie pH w celu efektywnego trawienia białek. Dwunastnica natomiast, która jest pierwszą częścią jelita cienkiego, bezpośrednio połączona z żołądkiem, potrzebuje znacznie wyższego pH, aby efektywnie emulgować i trawić tłuszcze.

W tym miejscu warto podkreślić rolę opuszki dwunastnicy. Opuszka dwunastnicy działa jak zawór zwrotny, który nie tylko reguluje przepływ treści pokarmowych z żołądka do dwunastnicy, ale także pomaga utrzymać różnicę w pH między tymi dwoma organami. Niewłaściwe oddychanie, które prowadzi do zakłócenia równowagi pH w organizmie, może wpływać na zdolność opuszki do prawidłowego funkcjonowania, co z kolei może prowadzić do problemów z trawieniem i stanów zapalnych. Tu podkreślmy. że podobnie jak zawór zwrotny wymaga róznicy ciśnień dla swojego działania, tak samo i opuszka wymaga różnicy pH pomiędzy żołądkiem a dwunastnicą.

Masaż narządów wewnętrznych: Podczas poprawnego oddychania przepona masuje narządy wewnętrzne, w tym układ pokarmowy. Ten „wewnętrzny masaż” może pomóc poprawić perystaltykę i trawienie, a także zapewnić lepsze dotlenienie i odżywienie tkanek, co może pomóc zapobiegać stanom zapalnym.

Niewłaściwa równowaga pH, wynikająca na przykład z niewłaściwego oddychania, może zakłócić normalne funkcje układu pokarmowego i przyczynić się do stanów zapalnych. Nauka prawidłowego oddychania powinna być istotnym elementem holistycznego podejścia do zdrowia i zapobiegania stanom zapalnym.

O tym, jak się nauczyć poprawnego oddechu oraz więcej o tym, dlaczego warto poprawnie oddychać oraz jak, dowiesz się TUTAJ.

Copyright © by Stefan Podedworny

Aha, jeśli zasłużyłem na kawę, nie wahaj się postawić